ZWCAD Eğitim Videoları

Tekli Kullanıcı Yükleme

Kullanıcı bilgisayarına ZWCAD programını yükleme

Tekli kullanıcı lisans kodunu Internet üzerinden aktive etme

Tekli kullanıcı lisans kodunu elle aktive etme

Tekli kullanıcı lisans kodu aktivasyonunu Internet üzerinden iade etme

Tekli kullanıcı lisans kodu aktivasyonunu elle iade etme

Tekli kullanıcı dongle aktive etme

Ağ Sürümü Yükleme

Sunucu - Lisans kodu kullanımı için sunucuya ZWLMS (Lisans Yönetim Sunucusu) uygulamasını yükleme

Sunucu - Dongle kullanımı için sunucuya Lisans Yönetim Sunucusu uygulamasını yükleme

Sunucu - İstemciler için ZWCAD yükleme paketi hazırlama

Sunucu - Çok kullanıcı lisans kodunu Internet üzerinden aktive etme

Sunucu - Çok kullanıcı lisans kodunu elle aktive etme

Sunucu – LMTools (Lisans Yönetim Sunucusu) uygulamasını ayarlama

İstemci – Sunucudaki LMTools (Lisans Yönetim Sunucusu) uygulamasına bağlanma

Sunucu – Çoklu kullanıcı dongle cihazını aktive etme

Sunucu – Dongle kullanan sunucuda Lisans Yönetim uygulamasını yapılandırma

İstemci – Dongle kullanan sunucuda Lisans Yönetim uygulamasına bağlanma

Arayüz

Arayüz

Design Center

Çizim oluşturma ve kaydetme

Bir çizim başlatma, açma ve kaydetme

Uygulama ekleme

.lsp dosyasını şifreleme ve yüklerken otomatik olarak şifreyi açma

Birim ve açı biçemini tanımlama

Izgara limitlerini ve geçerli 3B kalınlığı ayarlama

Sığa ayırma

Çizim görünümleri kontrolü

Bir görüntüyü kaydırma ve büyütme. Model uzayında çoklu görünüm penceresi oluşturma

Kağıt uzayında çoklu yerleşim görünüm penceresi oluşturma

3B görünüm penceresi tanımlama, belirtilen kullanıcı koordinat sisteminin plan görünümüne geçme

Üç boyutlu görüntüleme yönünü belirleme

Kullanıcı koordinat sistemlerini yönetme

Tanımlı kullanıcı koordinat sistemlerini yönetme

Gölgelendirme ve gizleme

Render – Zemin ve ışık

Render – Materyaller

Render Tercihleri

Nesne özelliklerini kontrol etme

Geçerli nesnelerin özelliklerini değiştirme ve geçerli görünüm penceresindeki tüm çizimi tazeleme

Resimlerin ve diğer nesnelerin çizim sıralamasını değiştirme

Katmanları ve katman özelliklerini yönetme

Katman durumlarını kaydetme, yükleme ve yönetme

Çizimin katmanlarını belirttiğiniz standartlara göre değiştirme

Çizgi tipi yükleme, ayarlama, düzenleme

Geçerli çizgi kalınlığını, çizgi kalınlığı görüntüleme seçeneklerini, çizgi kalınlığı birimini düzenleme

Bölgelerin ve katıların yığın özelliklerini hesaplama

Nesne ismini değiştirme

Geçerli çizimin özelliklerini ayarlama ve görüntüleme

Yazım kontrolü

Geometrik nesne çizme

Izgara ve ızgaraya yapışma

Nesneye yapışma ve nesne yapışma takibi

Orto modu,kutupsal izleme ve kutupsal yapışma

Yay oluşturma

Daire oluşturma

Simit oluşturma

Elips oluşturma

Eliptik yay oluşturma

Çizgi çizme

Çoklu çizgi çizme

Birden fazla çizgi nesnesi çizmek için stil tanımlama ve düzenleme

Spline çizme

Katı çizgi çizme

Revizyon Bulutu oluşturma

Tablo çizme

Çokgen çizme

Dörtgen çizme

Katı dolgulu üçgen ve dörtgen oluşturma

Metin stili oluşturma, düzenleme ve ayarlama, tek satırlı metin oluşturma

Çok satırlı metin ekleme

Varolan nesneyi boş bir alanla kaplama

Blok oluşturma ve ekleme

Alan ekleme

Nesneleri veya bir bloğu yeni çizim dosyasına yazma

Bir veya daha fazla nokta oluşturma

Bir nesnenin uzunluğu veya çevresi boyunca, eşit aralıklarla nesne veya blok yerleştirme

Bir nesne üzerine, belirli aralıklarla nokta nesnesi veya blok yerleştirme

Nitelik tanımı oluşturma

Nitelik bilgisini düzenleme

Blok nitelik bilgisini harici bir dosyaya kaydetme

Bölgelerin veya katıların yığın özelliklerini hesaplama

Koordinatları ve koordinat sistemlerini kullanma

Nesnelerin veya tanımlanan alanların alanını ve çevresini ölçme

Seçili nesnelerin veritabanı bilgilerini görüntüleme. Sistem değişkenlerini listeleme veya değerlerini değiştirme.

İki nokta arasındaki mesafe ve açıyı ölçme, bir noktanın koordinatlarını görüntüleme

Geçerli Tarihi ve Çizim Durumunu Görüntüleme

Hızlı Hesap Makinesi

Harmanlamayla 3B katı oluşturma

Savurmayla 3B katı oluşturma

Profil Oluşturma

Nesneleri düzenleme

Nesneleri seçme

Nesneleri gruplama

Hızlı seçim

Nesneleri hizalama

Nesne dizisi oluşturma

Kesme oluşturma

Nesneleri kopyalama

Pah oluşturma

Radyus oluşturma

Nesneleri silme

Birleşik nesneleri patlatma

Nesneleri uzatmak

Nesneleri kırpma

Sarmalama işlemi

Nesneleri döndürme

Nesneleri ölçekleme

Metin nesnelerini ölçekleme

Nesneleri esnetme

Çoklu çizgileri birleştirme

Nesneleri uzatma

Nesne yansısı alma

Nesneleri taşıma

Offset uygulama

Çoklu çizgi düzenleme

Spline düzenleme

Windows Kes, Kopyala ve Yapıştır komutlarını kullanma

Blok tanımı, katman gibi kullanılmayan öğeleri çizimden silme

Grafik filtresi

Tarama ve raster resimler

Tarama

Raster resimleri iliştirme ve yönetme

Raster resim parlaklığını, kontrastını, erimesini, şeffaflığını değiştirme. Resimlerin görüntülenme kalitesini kontrol etme. Sınırları görüntüleme ve gizleme.

Raster resimleri kırpma

Ölçümlendirmeler

Çizgisel ölçümlendirme oluşturma

Hizalı ölçümlendirme oluşturma

Ordinat ölçümlendirme oluşturma

Açısal ölçümlendirme oluşturma

Radyal ölçümlendirme oluşturma

Basamaklı ölçümlendirme oluşturma

Açı ölçümlendirmesi oluşturma

Yay uzunluğu ölçümlendirmesi oluşturma

Taban çizgisi ölçümlendirmesi oluşturma

Sürekli ölçümlendirme oluşturma

Geometrik tolerans ekleme

Hızlı ölçümlendirme oluşturma

Daire ve yaylarda merkez noktası veya çizgisi oluşturma

Öncü çizgisi oluşturma

Çoklu öncü oluşturma

Hızlı öncü ve öncü açıklaması oluşturma

Ölçümlendirmeleri düzenleme

Ölçümlendime stili oluşturma ve düzenleme

Ölçümlendirme sistem değişkenlerini gözardı etme

Ölçümlendirmeleri değiştirme

Belirli bir çizgisel ölçümlendirmede basamak ekleme veya silme

Ölçümlendirme denetlemesi ekleme veya çıkarma

Paralel çizgisel ölçümlendirmeler veya açısal ölçümlendirmeler arasındaki mesafeyi kontrol etme

Diğer nesnelerle kesiştikleri noktada ölçümlendirmeleri ve uzantı çizgilerini kesme veya kesmeyi iptal etme

Yerleşim oluşturma, çizimi yazdırma ve yayınlama

Çizim yerleşim sekmesi oluşturma ve düzenleme

Çizimi yazdırma

Toplu yazdırma işlemi

Yazdırma stili tablosunu düzenleme

Yazdırma stili tablosu oluşturma

Yazdırma stil tablosunu dönüştürme

Sayfa ayarı ayarlarını tanımlama

Çizimi yayınlama

Kağıt uzayında çoklu yerleşim görünüm penceresi oluşturma

Yerleşim görünüm pencerelerini kırpma

Çizimler ve uygulamalar arasında veri paylaşımı

Diğer formatlardaki verilerle çalışma

Bir nesneye hiperbağ iliştirme

OLE nesnelerini alma

Slayt dosyası oluşturma. Slayt dosyasını geçerli görünüm penceresinde görüntüleme.

Harici referansları iliştirme ve yönetme

Harici referansları ve blokları yerinde düzenleme

Harici referansları kırpma

Dosya setini İnternet’ten aktarım için paketleme

Corel Yasal Bilgiler

Sayın Yetkili;

COREL™ yazılım ürünlerinin bilgisayarlarınızda lisanslı olarak kullanıldığı yönünde emin olmanız, olası bir yasal denetime ve hukuki ihtilafın yaşanmasına gerek kalmaması adına, tarafınıza bu bilgilendirmenin tedbiren yapılması yararlı görülmüştür. Planlanan yasal denetim öncesi, firmanızdaki tüm bilgisayarların acilen incelenmesi ve Corel yazılımları envanteriniz konusunda ekteki “Yazılım Kayıt Formu”nu doldurarak tarafımıza gönderilmesi ve ayrıca telefon ile bilgi verilmesi önemle rica olunur. Sözlü ve yazılı bilgilendirmenize istinaden gerekli lisans kontrollerinin son kez yapılabilmesi adına COREL™ merkezimize bir rapor iletilecek ve aksiyon planı oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda, mevcut COREL™ yazılımlarınızın yasallaşması konusunda yardımcı olunacak ve lisanslama sürecinin sonunda geçmişe ait herhangi bir sorgulamada bulunulmayacaktır.

Önemli Notlar:

  1. Telif hakkına sahip, resmi olarak gümrüklenerek yurda sokulmuş orijinal COREL™ yazılımları, EULA (Son Kullanıcı Satış Sözleşmesi) kapsamında olup, sadece ve sadece o ülkedeki resmi distribütör ( www.eti.com.tr , www.corelturkiye.com ) veya distribütörün onayladığı yetkili satıcılardan satın alınması gerekmektedir.
  2. Yasal açıklardan yararlanılarak, online mecralarda münferiden veya ortak pazar yerleri vasıtasıyla satışı yapılan kaçak, kırılmış, kopyalanmış, destek verilmeyen, işinizi sekteye uğratmaya mahkum ve sizleri yasal olarak sıkıntıya sokabilecek COREL™ yazılım ürünlerine asla itibar edilmemelidir. Basında yer alan, Online Pazar Yerlerinin satışı yapılan ürünler için sorumluluk almaması ile ilgili bazı haber ve şikayetler bu linklerde yer almaktadır.  https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/iyi-gunde-varlar-kotu-gunde-yok-41628694 , https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/e-pazarlar-mercek-altinda-41565524
  3. COREL™ yazılım ürünleriyle ilgili yasal olmayan bazı satıcılara yönelik şikayetleri bu linkten inceleyebilirsiniz: https://www.sikayetvar.com/corel
  4. Kullanımı süregelen lisanssız COREL™ yazılımlarının sistemlerden silinmesi, işlenmiş ve takibi yapılabilecek suçu ortadan kaldırmaz ancak orijinal COREL™ yazılımlarının satın alınarak yasallaşması, iyi niyet çerçevesinde değerlendirilecektir.

Konu ile ilgili detay ve sorularınız için (212) 212 98 02 numaralı telefondan, yasal departman sorumluları Büşra Çankaya/dahili 138, Burcu Albayrak/dahili 133 ve Hasan Şirin/dahili 139 ile hafta içi 09:30 – 17:00 saatleri arası görüşebilirsiniz.