SATIN AL

Particle Tracing Module

Akışkan veya elektromanyetik alan içerisindeki parçacık yörüngelerinin hesabı için kullanılan Particle Tracing Module COMSOL’un yeteneklerini parçacık-parçacık etkileşimleri ve parçacık-alan etkileşimleri bakımından genişletir. Herhangi uygulama özel modül ile benzersiz şekilde ilişkilendirilebilen modül sayesinde parçacık hareketleri için hesaplama yapabileceğiniz ek modelleme araçlarına sahip olursunuz.
Kütle kaybı veya kazanımı, spin veya diğer nicelikler keyfi değişkenler ve denklemler tanımlanarak her parçacık için yörüngesi boyunca hesaplanabilir. Seçenek olarak bulunan parçacıkların ikincil emisyonları ile geliş hızı ve enerjisi için hesaplamalarınız çeşitlendirilebilir. Parçacıkların hareketi klasik mekanikte geçerli olan Newtonian, Lagrangian veya Hamiltonian fonksiyonları ile kütlesiz veya kütleli olarak ele alınabilir. Yüksek seviyede özelleştirilmiş incelemeler için matematik formüllerine derin seviye ulaşım imkanı mevcuttur.

İlgili Resimler

  • Part