SATIN AL

CFD Module

Karmaşık akış problemlerinin çözümünde öne çıkan Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD- CFD) mödülü, sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamayan akışlar için ileri seviye türbülans modelleri ve doğal/doğal olmayan konveksiyon olaylarını ele alır.Konjuge ısı taşınımı ve non-izotermal akış, akışkan-yapı etkileşimleri, newtonian olmayan akışlar ve viskoz ısınma ile konsantrasyona bağımlı viskoziteye sahip akışkan tipleri CFD modülünde yüksek hassasiyetle ele alınabilmektedir. İzotropik ve anizotropik poroz ortamda akışlar ile otomatik ilişkilendirilen serbest ve poroz akışlar da dahil bulunmaktadır. Karıştırılan kazanlardaki dönen parçalar için 2B ve 2B akış arayüz araçları mevcuttur.
Homojen çift-fazlı akış içerisinde ince parçacık süspansiyonları için karışım modelleri ve makroskopik baloncuk için baloncuklu akış modelleri bulunmaktadır. Çift-faz akış arayüzünü, Level-Set veya Phase-Field metodları ile sunulan formülasyonlar ile takip etme imkanı verir.
İleri seviye taşınım ve reaksiyonlu akış simülasyonları için genişletmek üzere Chemical Reaction Engineering Modülü bağlantısı otomatik olarak yapılandırılır. Yapı-akışkan etkileşimleri için de aynı şekilde Structural Mechanics Modülü ile otomatik ilişkilendirme atanabilir ve bu sayede CFD üzerinde elde edilen akış alanı yapıda elastik yapı-akışkan ilişkilendirmeleri ile beraber yağlandırıcı akış ve elektrohidrodinamik modelleme imkanı sunar.

İlgili Resimler

  • CFD1